Download Ebook Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi

AGAMA ISLAM UNTUK PERGURUAN TINGGI

Buku tersebut berisi:

1 Mengenal Islam (Ma’rifatul Islam)

1.1.Definisi Islam

1.1.1 Islam Menurut Bahasa (Etimologi)

1.1.2 Islam Menurut Terminology (Istilah)

1.2. Kesempurnaan Islam

1.3. Islam adalah Pedoman Hidup

1.4. Islam adalah Solusi

1.5. Karakteristik Islam

1.5.1 Bersumber dari Allah SWT (Rabbaniyyah)

1.5.2 Syari’at Islam Bersifat Seimbang (Tawazuniyyah)

1.5.3 Berlaku untuk Umum atau Mendunia (’alamiyyah)

1.5.4 Bersifat Universal (Syumuliyyah)

1.6 Kisah Teladan Seputar Ma’rifatul Islam

1.7. Evaluasi

2 Mengenal Allah (Ma’rifatullah)

2.1. Urgensi Ma’rifatullah

2.2 Dalil-dalil yang Menunjukkan Eksistensi Allah

2.2.1 Dalil Fitrah (Kecenderungan Bertauhid)

2.2.2. Dalil Akal

2.2.3.Dalil Syar’I (Naqli)

2.3. Jalan untuk Ma’rifatullah

2.3.1. Melalui ayat-ayat Qur’aniyyah

2.3.2. Melalui ayat-ayat kauniyyah

2.4 Kebersamaan Allah (Maiyyatullah) dalam Kehidupan Manusia

2.4.1. Ma’iyah Umum

2.4.2. Ma’iyah Khusus

2.5 Tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan keberadaan alam

3 Dua Kalimat Syahadat (Syahadatain)

3.1.Makna Syahadat

3.1.1. Keutamaan Syahadat Tauhid

3.1.2. Syahadat Kebenaran

3.2. Urgensi Syahadatain

3.3 Kandungan Syahadat (Madlul Syahadatain)

3.4 Kisah Teladan Seputar Ma’rifatullah

3.5. Evaluasi

4 Mengenal Rasul (Ma’rifatur Rasul)

4.1 Kebutuhan Manusia Terhadap Rasul (Hajatul Insaan ilarrasul)

4.1.1 Makna Risalah dan Rasul

4.1.2 Tanda-tanda kerasulan Muhammad SAW

4.1.3. Kedudukan Rasulullah SAW

4.2 Sifat-Sifat Dasar Rasulullah SAW

4.2.1.. Jujur (Shiddiq).

4.2.2 Amanah dengan Apa yang Didakwahkan

4.2.3. Menyampaikan (Tabligh)

4.2.4.. Cerdas (Fathanah)

4.3 Kisah Teladan Seputar Ma’rifaur Rasul

4.4. Evaluasi

5 Mengenal Al-Qur’an (Ma’rifatul Qur’an)

5.1. Al-Qur’an telah Ditinggalkan

5.2 Turunnya Al-Qur’an (Nuzulul Qur’an)

5.3. Nama-nama Al-Qur’an

5.4 Meningkatkan Keimanan dengan Al-Qur’an

5.5. Keutamaan Al-Qur’an

5.6 Kisah Teladan Seputar Ma’rifatul Qur`an

5.7. Evaluasi

6 Mengenal Manusia (Ma’rifatul insan)

6.1.Definisi (ta’rif) Insan

6.2. Hakekat Insan (Manusia)

6.3 Potensi Manusia (Thaqatul insan)

6.3.1 Pendengaran, Penglihatan dan Hati

6.3.2. Akal

6.3.3. Jasad

6.4. Hakekat Ibadah

6.4.1. Makna Ibadah

6.4.2. Rukun-rukun Ibadah

6.4.3.. Syarat diterimanya Ibadah

6.4.4. Tujuan Ibadah

6.5 Kisah Teladan Seputar Ma’rifatul Insan

6.6… Evaluasi

7. Shalat dan Philosofinya

7.1.Kedudukan Shalat dalam Islam

7.2.Philosofi Shalat

7.2.1. Untuk Mengingat Allah

7.2.2 Mencegah dari Perbuatan Keji dan Munkar

7.3 Makna-makna Batin dalam Shalat

7.4. Sebab-Sebab Makna Bathin

7.5 Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat

7.6 Cara untuk Menghadirkan Hati dalam Shalat

7.7. Kisah Teladan Seputar Shalat

7.8. Evaluasi

8 Zakat

8.1. Pengertian Zakat

8.2 Arahan untuk Menunaikan Zakat

8.3 Jenis-Jenis Harta yang Wajib Zakat

8.4 Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)

8.5 Syarat-Syarat Dzahir dan Batin dalam Menunaikan Zakat

8.5.1. Syarat-Syarat Dzahir

8.5.2.Syarat-Syarat Bathin

8.6. Kisah Teladan Seputar Zakat

8.7. Evaluasi

9. Shaum dan Filosofinya

9.1. Pengertian Shaum

9.2. Pembagian Shaum

9.2.1. Shaum Wajib

9.2.2.Shaum Sunnah

9.3.Rahasia Shaum

9.3.1.Aspek Ruhiyyah

9.3.2. Aspek Sosial

9.3.3. Aspek Kesehatan

9.4 Syarat-Syarat Batin dalam Shaum

9.5. Kisah Teladan Seputar Shaum

9.6.Evaluasi

10. Haji dan Filosofinya

10.1.Pengertian Haji

10.2.Keutamaan Haji

10.3 Keutamaan Mengeluarkan Biaya Haji

10.4 Menunaikan Ibadah Haji Wajibnya Hanya Satu Kali

10.5 Haji Wajib Dilaksanakan Baik Segera Ataupun Ditangguhkan

10.6.. Etika Pelaksanaan Ibadah Haji

10.7. Adab-Adab Ibadah Haji

10.8 Amal-Amal Batin dalam Melaksanakan Ibadah Haji

10.9. Kisah Teladan Seputar Haji

10.10.Evaluasi

11 Berbuat Baik Kepada Orang Tua (Birrul Walidain)

11.1.Pengertian Birrul Walidain

11.2 Bentuk-Bentuk Birrul Walidain

11.2.1 Bersikap Lemah Lembut kepada Keduanya

11.2.2 Memberi Nafkah kepada Kedua Orang Tua

11.2.3 Meminta Izin kepada Kedua Orang Tua

11.2.4 Mendo’akan Kedua Orang Tua dan Memintakan Ampunan untuk Keduanya

11.2.5 Menghubungkan Persahabatan

11.3. Durhaka Kepada Orang Tua

11.4 Adzab Bagi Pelaku Durhaka kepada Kedua Orang Tua

11.5 Keutamaan (Fadhilah) Birrul Walidain

11.6 Kisah Teladan Seputar Birrul Walidain

11.7. Evaluasi

12 Etika Hubungan dengan Sesama Manusia (Hablum Minannas)

12.1 Pergaulan Sesama Manusia Secara Umum

12.2. Hak-Hak Sesama Muslim

12.2.1. Mengucapkan Salam

12.3.. Memenuhi Undangan

12.4 Memberikan Nasehat kepada Orang yang Memintanya

12.4.1 Mendoakan Seorang Muslim yang Bersin

12.4.2 Menengok Orang Islam Manakala Sakit

12.4.3. Mengantarkan Jenazahnya

12.5 Hak-Hak Kedua Orang Tua dan Anak

12.5.1. Hak-Hak Kedua Orang Tua

12.5.2.Hak-Hak Anak

12.6 Hak-Hak Kerabat dan Sanak Keluarga

12.6.1 Menyambungkan Silaturahim

12.6.2.Memberikan Sedekah

12.6.3. Mengetahui Nasab Kerabat

12.7.Hak-Hak Tetangga

12.8 Kisah Teladan Seputar Hablum Minannas

12.9. Evaluasi

13 Menjaga Lisan (Hifzhul Lisan)

13.1 Hal-Hal yang Membahayakan Lisan

13.1.1Membicarakan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat

13.1.2 Ucapan-Ucapan yang Berlebihan

13.1.3. Larut dalam Kebatilan

13.1.4. Bertengkar dan Berdebat

13.1.5. Bermusuh-musuhan

13.1.6 Memaksakan Perkataan Kepada Orang Lain

13.1.7 Berkata Keji, Kasar Melaknat dan Memaki

13.1.8. Menyanyi dan Bersyair

13.1.9.Bercanda/Bersenda Gurau

13.1.10 Memperolok-Olok dan Mengejek

13.1.11 Membeberkan Rahasia Orang Lain

13.1.12.Janji Dusta

13.1.13 Dusta dalam Berkata dan Bersumpah

13.1.14.Menggunjing (Ghibah)

13.1.15 Mengadu Domba (Namimah)

13.1.16 Ucapan Orang Yang Berlidah Dua

13.1.17.Memuji (Menyanjung)

13.1.18 Kisah Teladan Seputar Menjaga Lisan

13.1.19.Evaluasi

 • Anda yang menginginkan buku tsb silakan;>>>DOWNLOAD
 • Iklan

  13 Comments

  1. Terimakasih sebelumnya pak atas sharing ilmunya, kebetulan saya juga kuliah di jurusan PAI jadi sangat terbantu.

   Jika sebelumnya banyak yang kesulitan buka file, yang mana juga pernah saya alami ketika menemuka file2 .chm. Caranya cukup mudah, ketika buka file di folder kemudian muncul kotak dialog. Yang disana ada tanda centang nya, silahkan di hilangkan tanda centangnya lalu buka kembali file tersebut. Akhirnya selamat membaca. 🙂

  Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s